دعاوی خلع ید

دعاوی خلع ید چیست ؟

دعاوی خلع ید عنوان یک دعوای حقوقی است که مالک رسمی و قانونی یک ملک علیه متصرف غیر قانونی مطرح می کند که طی آن از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای خلع تقاضا می کند که ضمن صدور حکم به رفع تصرفات غیر قانونی خوانده از ملک، وی را ملزم به تحویل ملک می کند. خواهان دعوای خلع ید باید یا دارای سند رسمی مالکیت ملک موضوع دعوا باشد یا اینکه قبلا به واسطه طرح دعوای اثبات مالکیت توانسته است از دادگاه صالح دیگر حکم اثبات مالکیت را گرفته و قطعی شده باشد و الا بدون داشتن دلیل مالکیت نمی توان نسبت به طرح دعوای خلع ید علیه متصرف اقدام نمود.

ارکان دعاوی خلع ید چیست؟

ارکان دعوای خلع ید آن است که اولاً خواهان مالک یا وکیل یا نماینده قانونی مالک باشد و ثانیاً اینکه خوانده این دعوا من غیر حق و بدون اذن و اجازه قبلی از سوی مالک ملک او را تصرف برده و در آن سکونت یا اشتغال دارد و ثالثاً اینکه این دعوا فقط نسبت به اموال غیر منقول قابل طرح و رسیدگی است مثل زمین، خانه، آپارتمان و خلع ید از باغ و سایر مستغلات و املاک با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و غیره.

دعاوی خلع ید برای ملک مشاعی

دعوای خلع ید نسبت به ملک مشاعی نیز امکان پذیر است یعنی مالک یا شریک بخشی از یک ملک می تواند نسبت به تصرفات غیر قانونی شریک دیگر یا هر شخص ثالثی اقدام کند. البته اگر یک ملک مشاع در اجاره مستاجر باشد چون خلع ید از ملک مشاع مستلزم آن است که از کل ملک رفع تصرف بشود و چون مستاجر با سایر شرکا داری رابطه استیجاری است عملا چنین دعوایی چون با حقوق مستاجر در تعارض است عملا ممکن نبوده و در دادگاه ها پذیرفته نمی شود. چون باید ملک در اختیار خواهان دعوای خلع ید قرار بگیرد در حالی که سایر شرکاء رضایتی به این موضوع ندارند.

درباره دعوای تصرف عدوانی و دعاوی تخلیه چه میدانید؟

در کنار دعاوی خلع ید از ملک، دو دعوای دیگر تحت عنوان دعوای تصرف عدوانی حقوقی و دعوای تخلیه نیز وجود دارد که هر یک از این دو دعوی نیز نسبت به ملک طلق و ملک مشاع قابل طرح می باشد لذا مقتضی است تا طرفین دعوا اعم از خواهان و خوانده و وکلای ایشان از ماهیت و آثار این دعاوی ملکی آشنا باشند.

دعاوی تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی دعوایی است که برخلاف دعوای خلع ید نیاز به اثبات مالکیت ندارد و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و متصرف و غیر قانونی بودن این تصرفات کافی برای طرح دعوا دعوای تخلیه نیز یک دعوای حقوقی است که منوط به وجود رابطه قراردادی از نوع اجاره بین خواهان و خوانده دعوا می باشد به نحوی که قبلا طی اجاره نامه خواهان ملک خود را در اختیار خوانده به عنوان مستاجر قرارداده است تا در مدت قرارداد از منافع مال استیجاری استفاده کند و چون مدت اجاره منقضی شده اما علی رغم اخطار موجر مبنی بر تخلیه عین مستاجره مع الوصف مستاجر بدون رضایت موجر یا مالک به تصرفات غیرماذون خود ادامه می دهد.

تفاوت دعاوی خلع ید با دعاوی تصرف عدوانی

از تفاوت های دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی این است که تا زمانی که حکم خلع ید قطعی نشده قابل اجرا نیست اما اگر در دعوای رفع تصرف عدوانی حکم بدوی به نفع خواهان دعوا صادر شود طبق ماده ۱۷۵ قانون مدنی مفاد حکم و رفع تصرف به فوریت علیه متصرف و خوانده دعوا اجرا می شود و حتی تجدیدنظر از حکم نیز باعث توقف یا تعلیق اجرای حکم نمی شود.

اگر سوال یا مشکل حقوقی درباره موضوع این مقاله دارید پایین همین صفحه کامنت بزارید.(املاک بزرگ پونک همراه همیشگی شما)

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه