کدام خانه های خالی مشمول پرداخت مالیات می باشند؟

5 نکته اصلی برای پرداخت مالیات خانه های خالی

1_اگر خانه مسکونی بیش از 120روز ساکنی نداشته باشد

2_ پرداخت مالیات مالک  به صورت ماهیانه می باشد.

3_طبق ماده 54 ق.م.م مبنای مالیات خانه خالی ، مالیات بر درآمد اجاره

4_افراد که در یک سال بیش از 5خانه خریداری کنند مشمول پرداخت مالیات 2برابری خواهند بود.

5_طبق  موضوع مواد ۵۴ و ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که  در صورتی که مالک واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره به ارزش اجاری یا میانگین قیمت‌های روز عرضه نماید مشمول مالیات نمی‌شود اما اگر مالک بیش از دوبار از اجاره و یا فروش ملک خود به قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور مشمول مالیات خانه خالی می‌شود.

و اما در ادامه طبق اصلاحیه اخیر ماده 54 به چگونگی محاسبه پرداخت مالیات برخانه خالی می پردازیم:

ارزش اجاره مورد محاسبه برای هرمتر مربع واحد مسکونی طبق موضوع ماده 54ق.م.م مبلغ چهل هزارتومان است و همچنین اگر خانه خالی 100 متر باشد اجاری تعیین شده برای هرماه چهارمیلیون تومان که بیست و پنج درصد این مبلغ برابر ماده 53ق.م.م جهت استهلاک کم می شود و مالیات آن به نرخ ماده 131ق.م.م 450 هزارتومان برای یک ماه می شود در صورتی که خانه برای یک ماه خالی بماند شش برابر 450هزارتومان باید مالیات بپردازد.همچنین اگر خانه دو سال خالی بماند با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری سال 1401 دوازده برابر 450 هزار تومان برای هر ماه خانه خالی باید پرداخت شود و به همین ترتیب هجده برابر برای سال سوم با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری.

به بحث وارد شوید

مقایسه آگهی ها

مقایسه