تفاوت فسخ و اقاله

فسخ قرارداد و تفاوت آن با اقاله

فسخ قرارداد به چه معناست؟ پیش از اینکه به‌طور اختصاصی به فسخ قرارداد و آثار آن بپردازیم باید با دو مفهوم حقوقی آشنا شویم: عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم: «قراردادهای لازم» قراردادهایی هستند که هیچکدام از متعهدین حق...

مقایسه آگهی ها

مقایسه