فسخ قرارداد

جلوگیری از فسخ قرارداد و راه کار آن

ماهیت فسخ فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود. به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع...

فسخ قرارداد و تفاوت آن با اقاله

فسخ قرارداد به چه معناست؟ پیش از اینکه به‌طور اختصاصی به فسخ قرارداد و آثار آن بپردازیم باید با دو مفهوم حقوقی آشنا شویم: عقود لازم و عقود جایز. عقود لازم: «قراردادهای لازم» قراردادهایی هستند که هیچکدام از متعهدین حق...

مقایسه آگهی ها

مقایسه