قوانین آبارتمان نشینی

آشنایی با قوانین آپارتمان نشینی

آيا قوانين و مقررات مربوط به آپارتمان را مي دانيد؟ چه قسمتها يي درآپارتمان مشترك هستند ؟ آيا ازهزينه هاي مشترك ساختمان ، چگونگي محاسبه آن و ميـزان سهم خود از هزينه ها اطلاع داريد ؟ آيا از نحوة درست انتخاب مديران ساختمان و...

مقایسه آگهی ها

مقایسه